× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ WSS Nr 3

Pracownia Rezonansu Magnetycznego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 - Zakład Diagnostyki Obrazowej

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia rezonansu magnetycznego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Diagnostyka obrazowa

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

32 429 26 31
Energetyków 46
44-200 Rybnik

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1